วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

GNT-0000 00 Qan(T) Gundam ver. patm

สร้างเสร็จไปหน่อยๆกลัวกระทุไ่ม่ยาวพอโพสเป็นช่วงๆนะครับ
Body 

head 

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมจริงๆครับ ทำออกมาได้สวยมากเลย

    ตอบลบ