วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

Zaku Phantom ver patm


วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

หน้าปกชุดที่4ของสาย AGEเหลือเพียงรอประกอบเเละเอาภาพมาลงใหม่อีกรอบถึงจะเสร็จ