วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

GX-9901-DX Gundam Double X ver patm 99%